Check Blind

A face check fără a te uita la propriile cărţi. De asemenea şi Check in the Dark (în întuneric).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ