Sequence

Cărţi cu valori consecutive ca într-o chintă. (ex., 4,5,6,7,8).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ