WPT Bucharest Main Event
Zilele:

3bet pot - pentru Simon Munz

[user143968]
Simon raise preflop pe button - Darcourt call.

Flop: {J-Diamonds} {3-Diamonds} {4-Clubs}
Check - check

Turn: {Q-Spades}
Darcourt check - Munz bet, francezul check-raise, MUNZ call.

River: {K-Clubs}
Darcourt dă check, mai speriat - şi Munz se mută allin pe river - Francezul se aruncă.