Event #49: $5,000 No-Limit Hold'em
Zilele:
1234

Szecsi's Check-Raise Takes One

• Nivel 31: 50,000-100,000, 10,000 ante

David Miscikowski opened to 225,000 on the button, and Norbert Szecsi called. On fourth street, Miscikowski bet 200,000 when checked to, but Szecsi came back with 625,000. Miscikowski folded.

Jucător Fise Progres
David Miscikowski us
David Miscikowski
us 6,685,000 -160,000
Norbert Szecsi hu
Norbert Szecsi
hu 3,760,000 160,000

Taguri: David MiscikowskiNorbert Szecsi